0986.316.021

Cửa gỗ công nghiệp MDF phủ melamine KD.M2NM