0986.316.021

Kết cấu tấm MDF melamine lõi xanh chống ẩm